• <table id="iiggg"><source id="iiggg"></source></table>
  <menu id="iiggg"><center id="iiggg"></center></menu>
 • <td id="iiggg"><option id="iiggg"></option></td>
 • <td id="iiggg"></td>
 • SynNaph?

  PAO 基礎油和 Ⅲ 類基礎油理想的調和組份

  卓越的抗氧化性能,高閃點、低傾點,優異的水解安定性
  是 PAO 基礎油和Ⅲ類基礎油理想的調和組份,具有卓越的抗氧化性能,高閃點、低傾點,優異的水解安定性,改善添加劑溶解性。